Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 10 november 2017.

guusdejongverwarming.nl wordt geexploiteert door Guus de Jong Service & Onderhoud. Guus de Jong Service & Onderhoud verleent u hierbij toegang tot deze website maar alleen op de manier zoals bedoeld, dus niet geautomatiseerd.

Beperkte aansprakelijkheid

We doen ons best om de website bij te houden. Toch is het mogelijk dat de inhoud wel eens onvolledig of niet juist is. Mocht u iets tegenkomen waarvan u denkt dat het anders moet neem dan uiteraard contact met ons op.

Alles wat we aanbieden op guusdejongverwarming.nl is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Guus de Jong Service & Onderhoud.

De informatie op guusdejongverwarming.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In het bijzonder zijn alle prijzen op guusdejongverwarming.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten ervaren we geen aansprakelijkheid . Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

We plaatsen wel eens een linkje naar een andere website waarvan wij vinden dat die nuttig is. We doen dit zorgvuldig maar zijn niet aansprakelijk voor websites of diensten van derden.

Auteursrechten
We steken veel tijd in deze website en vinden het jammer als u zomaar wat van ons kopieert. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Guus de Jong Service & Onderhoud en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Guus de Jong Service & Onderhoud, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van guusdejongverwarming.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan wel eens wijzigen. Wijzigingen zullen we dan uiteraard met u delen op deze pagina. Bovenaan de pagina vindt u de datum waarop de disclaimer voor het laatst is aangepast.